لیست افراد واجد شرایط برای رای دادن در انتخابات

لیست افراد واجد شرایط برای رای دادن در انتخابات هیات مدیره انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

افرادی که در زمان عضویت در انجمن، دارای مدرک کارشناسی ارشد نبودند، هنگام تکمیل فرم رای دهی، ضرورت دارد که مدرکی دال بر اتمام مدرک کارشناسی ارشد وارد نمایند.

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

توضیحات

1

  فائزه انجیل الی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

2

 احمد  رجبی

 

3

سمیه فیضی

 

4

ابراهیم علیدوست قهفرخی

 

5

ابوالفضل امامی

 

6

ابوالفضل بنائیان

 

7

ابوالفضل عاطفی کلاشمی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

8

ابوالفضل فراهانی

 

9

ابوالفضل گرامی

 

10

ابوذر زارع

 

11

ابوذر سوری

 

12

احسان تقدیسی میرک

 

13

احسان تقدیسی میرک

 

14

احسان سلمانی مبارکه

 

15

احسان محمدی ترکمانی

 

16

احسان مراديان

 

17

احسان ملکی پور حرجندی

 

18

احسان يزدي

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

19

احمد محمودی

 

20

احمد نصرالهی قدیم

 

21

احمدرضا عسکری

 

22

اسماعیل دل داده مهربان

 

23

افسانه حکیمی پروشی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

24

افشار هنرور

 

25

اکبر شیخ محمدی دیزجی

 

26

اکبر فریدفتحی

 

27

اکرم فرجی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

28

الهه دماوندی

 

29

امير حسين قهرماني

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

30

امير حسين قهرماني

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

31

امين پورنقي

 

32

امیر ارسلان عدالت

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

33

امیر رحیمی

 

34

امیر شیرالی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

35

امیر صدیقی

 

36

امیر فلاحت زاده

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

37

امیرحسین حیدری پور

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

38

امیرحسین لباف

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

39

امیررضا خانجانی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

40

امیرعلی افتخاری

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

41

امیرعلیزاده

 

42

امیرمرادی نیکنام

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

43

امین پاک نهاد

 

44

ایمان اسدالهی

 

45

آذین فتحی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

46

آرمان اله ویسی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

47

آرمين شريفي مقدم

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

48

آرمین امانتی

 

49

آرمین امانتی

 

50

آرمین صادقی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

51

آمنه مهری

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

52

آیدا علیپور

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

53

بابک احمدی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

54

بهاره شيخ نژاد

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

55

بهاره نکونام

 

56

بهروز جعفری

 

57

بهزاد حیدرزاده جزی

 

58

بهزادی سیف آباد

 

59

بهناز ساوجبلاغی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

60

بهناز فرشچی تبریزی

 

61

بهناز مصلحی فرد

 

62

بهناز مصلحی فرد

 

63

بهنام علوی

 

64

بيتا ميرزايي

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

65

بیتا کریمی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

66

پرستو آرخون

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

67

پریا عبادی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

68

پوریا زرشناس

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

69

پیام پرروزیان

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

70

تقی عاشوری

 

71

جاوید پورعبدی

 

72

جعفر ظهریه

 

73

جلیل پورزرنگار

 

74

جواد شهولی کوه شوری

 

75

جواد فسنقری

 

76

حامداکبرپور

 

77

حبیب هنری

 

78

حجت کاظمینی

 

79

حسام الدین باقری

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

80

حسن طاهرخانی

 

81

حسن معصومی

 

82

حسین انصاری

 

83

حسین بهرامی پور

 

84

حسین صلاحی بجستانی

 

85

حسین صلاحی بجستانی

 

86

حسین عامریان

 

87

حسین قادری

 

88

حمید سیفی

 

89

حمید صالحی

 

90

حمید قاسمی

 

91

حمید معین فرد

 

92

حمیدرضا اسدی

 

93

حمیدرضا قزلسفلو

 

94

حمیدکرمی کالوس

 

95

حمیده شکوهی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

96

حوریه شاهزاده تیمورلو

 

97

حیدر حسینی

 

98

خاطره حصاری

 

99

خدایار مومنی

 

100

خدیجه نیک نام

 

101

داریوش لرستانی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

102

داود مرادی

 

103

داود نصر اصفهانی

 

104

دهقان خبوشان

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

105

دییاراحمدی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

106

رحیم اسفندیاری راد

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

107

رحیم جنت نیا

 

108

رحیم خسرومنش

 

109

رسول طریقی

 

110

رسول محمدزاده

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

111

رسول محمدزاده

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

112

رشید ظاهری

 

113

رضا طلایی

 

114

رضا مهدیان

 

115

رضا نشاطی کوپکسراِئی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

116

رضا نشاطی کوپکسراِئی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

117

رضاراسخ

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

118

رضاشیرین آبادی فراهانی

 

119

رضوان جهان آرای

 

120

رضیه عباسی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

121

رقیه دنیادیده

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

122

رقیه سرلاب

 

123

روزبه جعفری

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

124

ریبوار سعیدی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

125

ریحانه نجار تمیزکار

 

126

زاهد محمدی

 

127

زلیخا علیزاده نصرآباد علیا

 

128

زهرا تسلیمی

 

129

زهرا خیاط بهبهان

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

130

زهرا دژبان

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

131

زهرا رفعتی فرد

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

132

زهرا رونق

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

133

زهرا صادقی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

134

زهرا عرب پور

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

135

زهرا مزینانی

 

136

زهرا نیکنام شیری

 

137

زهرا نیکنام شیری

 

138

زهرا وکیلی

 

139

زهره ایزانلو

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

140

زھرہ حسنوند

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

141

زواره قوامی

 

142

زینب امیدوار

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

143

زینب مجلسی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

144

زینب مندعلی زاده

 

145

زینب نیک قلب

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

146

سارا توپا ابراهیمی

 

147

سارا توپا ابراهیمی

 

148

سارا قلی پور طالمی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

149

ساراترابی

 

150

سامان سلیمی

 

151

سپیده نجفی دهکردی

 

152

ستاره نعمتي صفت

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

153

سجاد حکیم  پور خمامی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

154

سجاد طیبی

 

155

سجاد نعمت زاده

 

156

سجده مرادی

 

157

سعید صالح

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

158

سعید کیانی

 

159

سعید نوروزپور

 

160

سعیده حشمتی زاده

 

161

سمانه رنجبر

 

162

سميه قرباني

 

163

سمیرا علی آبادی

 

164

سمیرا محمد رشیدی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

165

سمیه رهبری

 

166

سيدعبداله راستگو املشي

 

167

سیامند سلیمی بانه

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

168

سیاوش خداپرست

 

169

سید امیرارفعی زرندی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

170

سید رحمت الله محمدی مفرد

 

171

سید عبدالصاحب جعفری بهمیاری

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

172

سید علی باقری قادیکلایی

 

173

سید فتح الله یاوری

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

174

سید فرشید میرمحمدیان توتکله

 

175

سید نعمت خلیفه

 

176

سیداحسان امیرحسینی

 

177

سیدحسن طباطبایی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

178

سیدمحمد موسوی فخر

 

179

سیدمرتضی مهدویان

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

180

سیده الهام پورهاشمی

 

181

سیده صدیقه بابائی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

182

سیده فاطمه شیرمردی

 

183

سیده فریبا حسینی قوام آباد علیا

 

184

سیروس بهروز

 

185

سیمین یزدانی

 

186

سینا عیسی زاده

 

187

شاهین ایروانی تبریزی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

188

شاهین بختیاری

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

189

شبنم هاشم پور

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

190

شعله استاد حسن بناء

 

191

شهاب امیری

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

192

شهاب بهرامی

 

193

شهرام زین العابدینی

 

194

شهرام شفیع زاده

 

195

شهرام عروف زاد

 

196

شهرام علیپور

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

197

شهربانو جمعه پور

 

198

شهروز فرج زاده

 

199

شهلا پناهی خالان

 

200

شهلا پناهی خالان

 

201

شهلا چراغی

 

202

شهلا چراغی

 

203

شیدا والکی

 

204

شیلا فرهنگیان

 

205

صابر جلالی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

206

صابرسالاری

 

207

صادق فتاحی میلاسی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

208

صغرا کاظمپور

 

209

صفر بساطی

 

210

صفر بساطی

 

211

صفوری معبودی

 

212

طاهره غلامی

 

213

طیبه شمس ناتری

 

214

عَذرا شهبازی کهن

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

215

عادل طالب زاده

 

216

عارف حبیبی ملکی

 

217

عباس شیبک

 

218

عباس فرهمندمهر

 

219

عباس مصطفی زاده

 

220

عباس مهدی زاده

 

221

عباس نظریان مادوانی

 

222

عبدالله شاطری

 

223

عزیز نجفی لنبر

 

224

عزیزاله ایروان جم

 

225

عظیم صابرمنش

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

226

عظیم صلاحی کجور

 

227

علی  حسین نژاد

 

228

علی اصغر بالو

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

229

علی اصغر مهرپور

 

230

علی اصغرپور

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

231

علی اکبر شاه حسینی

 

232

علی آقاخانی

 

233

علی بسطامی

 

234

علی حسین زاده صراف

 

235

علی خاصه

 

236

علی دیرنده

 

237

علی سلطانپور

 

238

علی مرادیانی جو

 

239

علی مرادیانی جو

 

240

علی منفرد فتیده

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

241

علی یعقوبی

 

242

علی یوسفی

 

243

علیرضا رحمتی تبریزی

 

244

علیرضا شیرزاد

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

245

علیرضا ممجد

 

246

علیرضا نظری

 

247

عیسی صفری ممقانی

 

248

فاطمه احمدی

 

249

فاطمه آبیار

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

250

فاطمه جعفری

 

251

فاطمه حسین پورنقننه

 

252

فاطمه خوشه کار

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

253

فاطمه دانشگر

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

254

فاطمه داوری

 

255

فاطمه رحمدل دلچه

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

256

فاطمه رضاپور

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

257

فاطمه صدیقی

 

258

فاطمه قوامی کومله

 

259

فاطمه کاویانی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

260

فاطمه کمالی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

261

فاطمه منفردفتیده

 

262

فاطمه مومنی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

263

فاطمه میان آبادی

 

264

فائزه اسماعیلی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

265

فائزه اسماعیلی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

266

فائزه خندابی

 

267

فائزه سلیمانی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

268

فتانه موسوی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

269

فرخ لقا نجف زاده

 

270

فرزاد میرزامرادی

 

271

فرشاد تجاری

 

272

فرشاد یاوری فرد

 

273

فرناز فخری

 

274

فرناز فرهمند

 

275

فرناز فرهمند

 

276

فرهاد رحیمی میل آغاردان

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

277

فروزان یزدان شناس

 

278

فروغ جهان‌تیغ اکبرزاده

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

279

فریبا افشون

 

280

فلاحتی مروست

 

281

قاسم جعفری

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

282

قاسم جعفری

 

283

قباد نورعلی وند

 

284

کامبیز صنعتی

 

285

کمند هاشم

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

286

کیوان بابادی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

287

کیوان غریب پور

 

288

کیوان غریب پور

 

289

کیوان کابلی کسمایی

 

290

گلستانی حبیب

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

291

گیتی پورحسن

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

292

لقمان حسامی

 

293

لقمان کشاورز

 

294

لیلا پهنابی سلیمان محله

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

295

لیلا مصلحی

 

296

لیلی خیاطی کیوی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

297

مازیار حاتمی

 

298

مائده سادات حجازی

 

299

مائده گل صباحی

 

300

مائده گودرزی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

301

مائده هاشمی خطبه سرا

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

302

مجتبی جوهری

 

303

مجتبی مرادی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

304

مجدالدین مستعان

 

305

مجید کرامتی مقدم

 

306

محسن بهادری

 

307

محسن زارعی

 

308

محسن علائی راد

 

309

محسن وحدانی

 

310

محمد ابراهیم واژبخت لنگرودی

 

311

محمد پورپناهی کل تپه

 

312

محمد پورکوچک

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

313

محمد جواد ضیاء

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

314

محمد جواد کشاورز

 

315

محمد حسین بی بی کبادی

 

316

محمد حمیدی

 

317

محمد حمیدی

 

318

محمد رضا نوع بخت

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

319

محمد زارع آبندانسری

 

320

محمد زاهد دوربینان

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

321

محمد سرلک

 

322

محمد عیسی ملا یاری

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

323

محمد قادرخانی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

324

محمد نصیری

 

325

محمد نگارستانی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

326

محمد نوشی ندامانی

 

327

محمدامین پورعلی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

328

محمدباقر فرقانی اوزرودی

 

329

محمدتقی حیدریان

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

330

محمدحسین شوهانی

 

331

محمددرخشنده

 

332

محمدرضا پارسامهر

 

333

محمدرضا پارسامهر

 

334

محمدرضا قنواتی

 

335

محمدصادق اوجه

 

336

محمدمهدی پزنده

 

337

محمود گودرزی

 

338

محیا علیمحمدکمره

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

339

مرتضی امینی اصل

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

340

مرتضی دوستی

 

341

مرجان صفاری

 

342

مرجان میرزایی قاضی

 

343

مرضیه میرزایی سقالکساری

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

344

مریم حیدری قره سو

 

345

مریم رزم آراء

 

346

مریم عزیزیانی

 

347

مریم فریدفتحی

 

348

مریم مختاری

 

349

مریم واثقی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

350

مسعود  رئیسی

 

351

مسعود ایمان زاده

 

352

مسعود عرب

 

353

مصطفی افشاری

 

354

مصطفی نادری

 

355

معراج میرزایی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

356

ملیحه حصارخانی

 

357

ملیکا اردستانی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

358

ملیکه جهانیان

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

359

منیر اردکانی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

360

منیره علیمحمدی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

361

منیژه کریمیان پور

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

362

مهدي عباسي

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

363

مهدی جنتی

 

364

مهدی جوانمردی

 

365

مهدی جوکار

 

366

مهدی حسنی

 

367

مهدی ذاکراکبری

 

368

مهدی زرگری هزار جریبی

 

369

مهدی سلیمی

 

370

مهدی شریعتی فیض ابادی

 

371

مهدی عباسی

 

372

مهدی عباسی

 

373

مهدی قنبری

 

374

مهدی گودرزی

 

375

مهدی مستجاب الدعوه

 

376

مهدی ممیزی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

377

مهسا حیدری

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

378

مهسا نجفی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

379

مهناز احمدزاده

 

380

مهناز گل گلی

 

381

مهیا شعبانی

 

382

میعاد قاسم زاده

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

383

میلاد محمدی

 

384

مینا خدایی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

385

مینا رضایی

 

386

مینا زینی وندنژاد

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

387

مینا گندمی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

388

مینا مستحفظیان

 

389

ناصر رسول زاده جدی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

390

ناهید اتقیا

 

391

نرگس آریا

 

392

نسترن میرهادی زاده

 

394

نسرین شافعیان

 

395

نسرین قاسمی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

396

نسیم محمدطاهری

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

397

نصیبه میرزایی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

398

نعمت الله رادی

 

400

نفیسه زارع فخریان

 

401

نگین دیراوی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

402

نوید قدیری

 

403

نیلوفر شامنصوری

 

404

نیما تکلو

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

405

نیما حسن زاده

 

406

نیما حسن زاده

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

407

نینا علی بابایی

 

409

هادی نوری نقده

 

410

هاشم اسکندری راد

 

411

هدی بزرگی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

412

هدی بزرگی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

413

هوشنگ افشاري

 

414

هوشنگ افشاری

 

415

هوشنگ افشاری

 

416

وحید زارع نژاد

 

417

وحید زارع نژاد

 

418

وحید شجاعی

 

419

وحید محبوبی

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

420

ولی ناصری پلنگرد

 

421

یکتا باقری

نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد

422

یونس انعامی

 

423

یونس قربانی

 

 

زمان دریافت کتابچه و گواهی های کارگاه

بدینوسیله ضمن پوزش از تاخیر به وجود آمده به اطلاع می رساند که کتابچه اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران تا آخر امروز 28 فروردین در وبسایت انجمن قرار خواهد گرفت. همچنین گواهی های کارگاه نیز نهایتا تا 1 اردیبهشت قابل دریافت خواهد بود. 

دریافت گواهی های همایش

در صورتی که هزینه همایش را واریز کرده اید برای دریافت گواهی های همایش بر روی لینک زیر کلیک کنید. 

 

دریافت گواهی های همایش

 

توجه: در صورت عدم واریز هزینه همایش میتوانید با واریز هزینه همایش گواهی خود را حداکثر بعد از 3 روز کاری دریافت کنید. 

 

واریز هزینه همایش

 

هرگونه مغایرت را از طریق شماره واتساپی 09903969692  اطلاع دهید. 

همچنین به استحضار می رساند گواهی های کارگاه و کتابچه همایش تا 20 فروردین بارگذاری خواهد شد. 

انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران


استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 609، انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران، کدپستی: 1434863111

موبایل: 09903969692 (از ساعت 8 تا 16 روزهای شنبه تا چهارشنبه)

 

کد پستی:1434863111

مسئول روابط عمومی: خانم سجده مرادی  

ایمیل انجمن:iranissma@gmail.com

 لطفا برای پیگیری مقالات تنها از طریق ایمیل نشریه trends.journal2019@gmail.com مکاتبه نمایید.   

 

 

ISSMA.IR

تم آبی     تم اصلی

کلیه حقوق این تارنما متعلق به انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران می باشد.