برای اطلاع از عضویت خود در انجمن کد ملی خود را در کادر جستجوی زیر وارد کنید:

Search
رضا قاسم نژادreza.ghasemnejad@yahoo.comدکتریمديريت ورزشي
جواد طاهرزاده نوش آبادیtaherzadeh@iau-naragh.ac.irدانشجوی دکتریتربیت بدنی-مدیریت ورزشی
حسن عیسی زادهhasanisazadeh110@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
جواد فسنقریj.fesanghary68@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت بازاریابی و رسانه ورزشی
حامد عزتیhamedezzati74@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت راهبردی
حوریه دهقان پوریh.dehghanpouri@gmail.comدکتریمدیریت و برنامه ریزی ورزشی
رضا گرمابیRezagarmabi6773@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت اماکن ورزشی
فراک سهیلی نژادf.soheilinejhad@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
سعید خانمرادیkhanmoradisaeed@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
هشام رستمیhesham.rostami@yahoo.comدانشجوی دکتریتربیت بدنی و علوم ورزشی ـ مدیریت ورزشی
سعید خانمرادیkhanmoradisaeed@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
ظهراب گوهریzohrab.gohari@yahoo.comدانشجوی دکتریتربیت بدنی
مسعود ایمان زادهmas.sport2010@gmail.comدکتریمدیریت ورزشی
عظیمی دلارستاقیazimi.adeleh@yahoo.comدکتریمدیریت ورزشی
یاسر نجف زادهnajafzadeh.yr@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
صمد گودرزیs.goodarzi@ut.ac.irدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
فواد عباسیfoad.abbasi@yahoo.comکارشناسی ارشدمدیریت ورزشی
ناصر بایnasser_bay@yahoo.comدکتریمدیریت ورزشی
محسن ساغریtorudnews@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت ورزشی رویدادها
سید ابوالفضل حسینیabolfazlhoseini110@yahoo.comکارشناسی ارشدتربیت بدنی
صفحه1 از5

انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران


تهران - خ کریم خان - ابتدای خ عضدی ساختمان معاونت فرهنگی  دانشگاه علامه طباطبایی  ط 2 اتاق 215 

شماره تماس:  81032224

موبایل: 09903969692

کد پستی:1597633141

مسئول روابط عمومی: خانم سجده مرادی  

ایمیل انجمن:iranissma@gmail.com

 لطفا برای پیگیری مقالات تنها از طریق ایمیل نشریه info@ntsmj.issma.ir مکاتبه نمایید.   

 

 

ISSMA.IR

تم آبی     تم اصلی

کلیه حقوق این تارنما متعلق به انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران می باشد.