برای اطلاع از عضویت خود در انجمن کد ملی خود را در کادر جستجوی زیر وارد کنید:

Search
قباد نورعلی وندalborz.gh77@Gmail.comکارشناسی ارشدمدیریت و بازاریابی در ورزش
سميه باخترas.baham@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشدمديريت اماكن وتاسيسات ورزشي
محمد واحدی نوش آبادیvahedinooshabadi@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت ورزشی
محمدرضا ابراهیمیmr.ebrahimi2013@yahoo.comکارشناسی ارشدمدیریت و برنامه ریزی ورزشی
عرفان مرادیerfan.moradi@modares.ac.irدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
کامبیز عبدیgoodkambiz@yahoo.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
شهرزاد زیارتیshahrzadziaraty2018@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت بازاریابی ورزشی
محمد عواطفي آزادmohammadavatefi92@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشدمديريت اماكن وتاسيسات ورزشي
مهسا مرتضاییانmahsamor828@yahoo.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
زهرا علیپور نادینلوئیzahraalipour98@gmail.comکارشناسی ارشدمدیریت رویدادهای ورزشی
طهماسب شیروانیtsh7tsh@yahoo.comدکتریمدیریت ورزشی- مدیریت بازاریابی درورزش
ایوب فریدی زنگیرfaridizingir@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
سعیده یوسفیyousefi1991saeedeh@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
داریوش معرفتm.daryush@yahoo.com دکتریمدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی
مرتضی فتاح پور مرندیm.fattahpour66@gmail.comدکتریمدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی
مجید صدری چراغتپهmajidmsr308@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
محمدرضا مرادیmoradi.mr@gmail.comدکتریمدیریت ورزشی
ولی علیزادهvalializadeh20@yahoo.comدانشجوی دکتریمدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی
سید سعید حسینیhosseini_seyedsaeed@yahoo.comدانشجوی دکتریمدیریت راهبردی ورزشی
علیرضا عظیمیa.azimi@bmi.irدانشجوی دکتریحقوق کیفری و جرم شناسی
صفحه6 از12

انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران


تهران - بهجت آباد - خ پزشک - خ عضدی شمالی - ساختمان علامه طباطبایی،  پلاک 76، طبقه دوم، اتاق 215، کدپستی 1597633145 

شماره تماس:  81032224

موبایل: 09903969692

 

فکس:  88934105

کد پستی:1597633141

مسئول روابط عمومی: خانم سجده مرادی  

ایمیل انجمن:iranissma@gmail.com

 لطفا برای پیگیری مقالات تنها از طریق ایمیل نشریه trends.journal2019@gmail.com مکاتبه نمایید.   

 

 

ISSMA.IR

تم آبی     تم اصلی

کلیه حقوق این تارنما متعلق به انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران می باشد.