برای اطلاع از عضویت خود در انجمن کد ملی خود را در کادر جستجوی زیر وارد کنید:

Search
سعید خانمرادیkhanmoradisaeed@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
ظهراب گوهریzohrab.gohari@yahoo.comدانشجوی دکتریتربیت بدنی
مسعود ایمان زادهmas.sport2010@gmail.comدکتریمدیریت ورزشی
عظیمی دلارستاقیazimi.adeleh@yahoo.comدکتریمدیریت ورزشی
یاسر نجف زادهnajafzadeh.yr@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
صمد گودرزیs.goodarzi@ut.ac.irدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
فواد عباسیfoad.abbasi@yahoo.comکارشناسی ارشدمدیریت ورزشی
ناصر بایnasser_bay@yahoo.comدکتریمدیریت ورزشی
محسن ساغریtorudnews@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت ورزشی رویدادها
سید ابوالفضل حسینیabolfazlhoseini110@yahoo.comکارشناسی ارشدتربیت بدنی
هیلدا حیدری hilda_h5858@yahoo.comکارشناسی ارشدحقوق
محمد علیمردانیmalimardani63@yahoo.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
گلرخ عیوضیge.ass1387@gmail.comکارشناسی ارشدمدیریت ورزشی
زینب ناصریzeinabnasery@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت ورزشی
سید مرتضی عظیم زادهDrAimzadeh.com@gmail.comدکتریمدیریت ورزش
حسین ذبیحیzabihi.1952@yahoo.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزش
رامین نیک روشRaminnik33@gmail.comکارشناسی تربیت بدنی
محمد فاریابیinfofaryab@yahoo.comدکتریمدیریت بازرگانی گرایش سیاستگذاری
احسان اسداللهیehs.asadollahi.spr@iauctb.ac.irدانشجوی دکتریتربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی
عبدالرضا یلوهnaghmeh_safaei@yahoo.comکارشناسی مهندسی مکانیک
صفحه7 از11

انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران


تهران - خ کریم خان - ابتدای خ عضدی ساختمان معاونت فرهنگی  دانشگاه علامه طباطبایی  ط 2 اتاق 215 

شماره تماس:  81032224

موبایل: 09903969692

کد پستی:1597633141

مسئول روابط عمومی: خانم سجده مرادی  

ایمیل انجمن:iranissma@gmail.com

 لطفا برای پیگیری مقالات تنها از طریق ایمیل نشریه info@ntsmj.issma.ir مکاتبه نمایید.   

 

 

ISSMA.IR

تم آبی     تم اصلی

کلیه حقوق این تارنما متعلق به انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران می باشد.