برای اطلاع از عضویت خود در انجمن کد ملی خود را در کادر جستجوی زیر وارد کنید:

Search
بهزاد حیدرزاده جزیbehzad.h2009@yahoo.comکارشناسی ارشدتربیت بدنی و علوم ورزش
کیوان غریب پورkeyvan.gharibpoor@yahoo.comکارشناسی ارشدمدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزش
حسین عامریانhoseinameryan320@Gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
شاهین بختیاری shahin.bakhtiari133@gmail.comکارشناسی علوم ورزشی
زاهد محمدیzahedm1988@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت سازمانهای ورزشی
محمدباقر فرقانی اوزرودیmohammadbagher.forghani@gmail.comکارشناسی ارشدمدیریت ورزشی
روزبه جعفریroozbehjafari@yahoo.comکارشناسی مدیریت و مربیگری پرورش اندام
علی حسین نژادalihoseinnejad@yahoo.comدکتریمدیریت ورزشی
بهروز جعفریbehroozjafari@hotmail.comدکتریپزشک عمومی
عباس مصطفی زادهabbasmostafa10@yahoo.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
هادی نوری نقدهhadi.sport.nouri@gmail.comدانشجوی دکتریعلوم ورزشی_ گرایش مدیریت ورزشی
فاطمه احمدیfa_ahmadi1357@yahoo.comدکتریمدیریت ورزشی
احمد نصرالهی قدیمnasrollahi.ahmad@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت و برنامه ریزی ورزشی
سید امیرارفعی زرندیamirarfaee97@gmail.comکارشناسی حسابداری
شهروز فرج زادهsh.farajzadeh1989@yahoo.comدانشجوی دکتریمدیریت راهبردی سازمان های ورزشی
کیوان بابادیKeivanbabadi@yahoo.comکارشناسی مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی
دهقان خبوشانBahare.dehghan@ut.ac.irدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت ورزشی
مسعود ایمان زادهmas.sport2010@gmail.comدکتریمدیریت ورزشی
ابوالفضل امامیabolfazl.emami430@gmail.comدکتریمدیریت ورزشی
رضا نشاطی کوپکسراِئیrezaneshati71@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشدتربیت بدنی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
صفحه7 از25

انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران


تهران - بهجت آباد - خ پزشک - خ عضدی شمالی - ساختمان علامه طباطبایی،  پلاک 76، طبقه دوم، اتاق 215، کدپستی 1597633145 

شماره تماس:  81032224 (از ساعت 8 تا 16 روزهای شنبه تا چهارشنبه)

موبایل: 09903969692 (از ساعت 8 تا 16 روزهای شنبه تا چهارشنبه)

 

فکس:  88934105

کد پستی:1597633141

مسئول روابط عمومی: خانم سجده مرادی  

ایمیل انجمن:iranissma@gmail.com

 لطفا برای پیگیری مقالات تنها از طریق ایمیل نشریه trends.journal2019@gmail.com مکاتبه نمایید.   

 

 

ISSMA.IR

تم آبی     تم اصلی

کلیه حقوق این تارنما متعلق به انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران می باشد.