برای اطلاع از عضویت خود در انجمن کد ملی خود را در کادر جستجوی زیر وارد کنید:

Search
مریم سراجmaryam_seraj60@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت ورزشی
جعفر گنج خانلوganjkhanloojafar@yahoo.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
آویشن یزدانیavishan.yazdani@gmail.comکارشناسی ارشدمدیریت دولتی-تحول
یوسف یاوریyavarif@yahoo.comدکتریمدیریت و برنامه ریزی ورزشی
محمد مهدی اسلامی مرزنکلاتهmm.eslami@gu.ac.irدکتریمدیریت ورزشی
فروزان سلیمانیforuzan.soleimani2018@gmail.comکارشناسی مدیریت ورزش بازاریابی
رضا قاسم نژادreza.ghasemnejad@yahoo.comدانشجوی دکتریمديريت ورزشي
جواد طاهرزاده نوش آبادیtaherzadeh@iau-naragh.ac.irدانشجوی دکتریتربیت بدنی-مدیریت ورزشی
حسن عیسی زادهhasanisazadeh110@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
جواد فسنقریj.fesanghary68@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت بازاریابی و رسانه ورزشی
حامد عزتیhamedezzati74@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت راهبردی
حوریه دهقان پوریh.dehghanpouri@gmail.comدکتریمدیریت و برنامه ریزی ورزشی
رضا گرمابیRezagarmabi6773@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت اماکن ورزشی
فراک سهیلی نژادf.soheilinejhad@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
سعید خانمرادیkhanmoradisaeed@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
هشام رستمیhesham.rostami@yahoo.comدانشجوی دکتریتربیت بدنی و علوم ورزشی ـ مدیریت ورزشی
سعید خانمرادیkhanmoradisaeed@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
ظهراب گوهریzohrab.gohari@yahoo.comدانشجوی دکتریتربیت بدنی
مسعود ایمان زادهmas.sport2010@gmail.comدکتریمدیریت ورزشی
عظیمی دلارستاقیazimi.adeleh@yahoo.comدکتریمدیریت ورزشی
صفحه8 از12

انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران


تهران - بهجت آباد - خ پزشک - خ عضدی شمالی - ساختمان علامه طباطبایی،  پلاک 76، طبقه دوم، اتاق 215، کدپستی 1597633145 

شماره تماس:  81032224

موبایل: 09903969692

 

فکس:  88934105

کد پستی:1597633141

مسئول روابط عمومی: خانم سجده مرادی  

ایمیل انجمن:iranissma@gmail.com

 لطفا برای پیگیری مقالات تنها از طریق ایمیل نشریه trends.journal2019@gmail.com مکاتبه نمایید.   

 

 

ISSMA.IR

تم آبی     تم اصلی

کلیه حقوق این تارنما متعلق به انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران می باشد.