برای اطلاع از عضویت خود در انجمن کد ملی خود را در کادر جستجوی زیر وارد کنید:

Search
احمد محمودیAhmad.mahmoudi3536@gmail.comدکتریمدیریت ورزشی
امیر ارسلان عدالتamirarsalanedalat123@gmail.comکارشناسی مدیریت ورزشی
مریم عزیزیانیmaryamazizian86@gmail.com کارشناسی ارشدمدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
فاطمه مومنیmahdie.momeni10@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت ورزشی
مائده گودرزیMaedeh.goodarzi96@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت ورزشی
مهیا شعبانیmahya.sh70@gmail.comکارشناسی ارشدمدیریت ورزشی
سمانه رنجبرs.ranjbar71@yahoo.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
شهاب امیریAmirishahab.73@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت راهبردی در ورزش
ابوذر زارعaboozarzare363@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
نیما تکلوNimata390@gmailدانشجوی کارشناسی ارشدمدریت تاسیسات اماکن ورزشی
مائده سادات حجازیmaei.hejazi@yahoo.comکارشناسی ارشدمدیریت ورزشی
فاطمه رضاپورfatemehrezapourrr@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت ورزشی
امیر فلاحت زاده Amirfalahatzadeh@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت راهبردی سازمانهای ورزشی
محمد حمیدیMohammad.hamidi@ut.ac.irکارشناسی ارشدمدیریت ورزشی
سعید صالحsaeed_saleh@atu.ac.irکارشناسی مدیریت ورزشی
فائزه سلیمانی faezehsl77@gmail.comکارشناسی روانشناسی
زهرا مزینانیsahar.mazinanii@gmail.comکارشناسی ارشدمهندسی عمران-محیط زیست
شعله استاد حسن بناءshole.ostadhasan@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
هدی بزرگیm_varzesh@yahoo.conدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت رسانه ورزشی
طیبه شمس ناتریT_shams35@yahoo.comکارشناسی ارشدمدیریت ورزشی
صفحه9 از25

انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران


تهران - بهجت آباد - خ پزشک - خ عضدی شمالی - ساختمان علامه طباطبایی،  پلاک 76، طبقه دوم، اتاق 215، کدپستی 1597633145 

شماره تماس:  81032224 (از ساعت 8 تا 16 روزهای شنبه تا چهارشنبه)

موبایل: 09903969692 (از ساعت 8 تا 16 روزهای شنبه تا چهارشنبه)

 

فکس:  88934105

کد پستی:1597633141

مسئول روابط عمومی: خانم سجده مرادی  

ایمیل انجمن:iranissma@gmail.com

 لطفا برای پیگیری مقالات تنها از طریق ایمیل نشریه trends.journal2019@gmail.com مکاتبه نمایید.   

 

 

ISSMA.IR

تم آبی     تم اصلی

کلیه حقوق این تارنما متعلق به انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران می باشد.