برای اطلاع از عضویت خود در انجمن کد ملی خود را در کادر جستجوی زیر وارد کنید:

Search
سارا هنرمند رادshrad8080@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی
محمد حسین میرزا راه کوشکیkoushki39@yahoo.comدانشجوی دکتریتربیت بدنی
حمید رودباریroodbari.hamid@yahoo.comدانشجوی دکتریمدیریت بازاریابی و رسانه در ورزش
رضا حیدریreza.hdr1994@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
زینب السادات سیدعبداللهیzeinab.seyedabdollahi@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
فاطمه کاتبی جهرمیf.katebi22@gmail.comکارشناسی ارشدمدیریت ورزشی
مصطفی سواریmostafa.savari85@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت راهبردی
مصطفی سواریmostafa.savari85@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت راهبردی
لیلی خاوری خراسانیlkhavary@yahoo.comدکتریمدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی
ابراهیم محمّـدزادهi.mohammadzadeh@ut.ac.irدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
صادق رضائیdr.sadegh.rezaei125@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
فرناز فروتنforoutan.498@gmail.comدانشجوی دکتریتربیت بدنی- مدیریت ورزش
فروغ محمدیforoughmohammadi770@yahoo.comدکتریمدیریت ورزشی بازاریابی و رسانه های ورزشی
احمد اسدی نیاahmadasadinia@yahoo.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
حسین براخاصbrakhashossien@yahoo.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
سعید سربلوکیtvu.9944@gmail.comکارشناسی ارشدمدیریت رویدادهای ورزشی
مهدى بابائيان فينهMohammadmb1400@yahoo.comدانشجوی دکتریمديريت ورزشي
آذر هاشمیaz_19812003@yahoo.comدکتریمدیریت ورزشی
سیدامین دهقانdjamintv@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت ورزشی
سجاد نعمت زادهsajadfani@yahoo.comکارشناسی ارشدمدیریت بازاریابی ورزشی
صفحه2 از12

انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران


تهران - بهجت آباد - خ پزشک - خ عضدی شمالی - ساختمان علامه طباطبایی،  پلاک 76، طبقه دوم، اتاق 215، کدپستی 1597633145 

شماره تماس:  81032224

موبایل: 09903969692

 

فکس:  88934105

کد پستی:1597633141

مسئول روابط عمومی: خانم سجده مرادی  

ایمیل انجمن:iranissma@gmail.com

 لطفا برای پیگیری مقالات تنها از طریق ایمیل نشریه trends.journal2019@gmail.com مکاتبه نمایید.   

 

 

ISSMA.IR

تم آبی     تم اصلی

کلیه حقوق این تارنما متعلق به انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران می باشد.