برای اطلاع از عضویت خود در انجمن کد ملی خود را در کادر جستجوی زیر وارد کنید:

Search
سید مهدی فانیNpkco.net@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت کسب و کار
سعید جعفریssport.jafari@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
سیده سارا پورجانکی خانیspourjanakikhani@yahoo.comدانشجوی دکتریمدیریت راهبردی سازمان های ورزشی
علی ملکیa.maleki871@gmail.comکارشناسی ارشدتربیت بدنی و علوم ورزشی
سمیه رهبریs.rahbari64@yahoo.comدانشجوی دکتریتربیت بدنی و علوم ورزشی
نسترن بروجنیnastaran_borujeni@yahoo.comکارشناسی ارشدمدیریت ورزشی
سید عبدالمجید خورشیدیm.khorshidi1400@gmail.comکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی
سید محمد امیری amiri11121373@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت ورزشی
ولی ناصری پلنگردnaseri.vali@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
بهنام زایرb.zayer@urmia.ac.irدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
مریم فریدفتحیmaryamfaridfathi@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
رضا طلاییtalaie2044@gmail.comدانشجوی دکتریتربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشی
علی عباس حسین نژادamo2265@yahoo.comدانشجوی دکتریمدیریت
لقمان حسامیhesami.log@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
احیا عابدیahyaabedi@yahoo.comدانشجوی دکتری
غلامرضااناریreza.anary@yahoo.comدانشجوی دکتری
صفحه11 از11

انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران


تهران - بهجت آباد - خ پزشک - خ عضدی شمالی - ساختمان علامه طباطبایی،  پلاک 76، طبقه دوم، اتاق 215، کدپستی 1597633145 

شماره تماس:  81032224

موبایل: 09903969692

 

فکس:  88934105

کد پستی:1597633141

مسئول روابط عمومی: خانم سجده مرادی  

ایمیل انجمن:iranissma@gmail.com

 لطفا برای پیگیری مقالات تنها از طریق ایمیل نشریه trends.journal2019@gmail.com مکاتبه نمایید.   

 

 

ISSMA.IR

تم آبی     تم اصلی

کلیه حقوق این تارنما متعلق به انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران می باشد.