برای اطلاع از عضویت خود در انجمن کد ملی خود را در کادر جستجوی زیر وارد کنید:

Search
بهناز اکبرزاده نجارbehnaz.akbz@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشدتربیت بدنی گرایش مدیریت راهبردی
جواد شهولی کوه شوریj.shahvali@live.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
محسن هادی طحانmht.sport69@gmail.comکارشناسی ارشدمدیریت ورزشی (گرایش اوقات فراغت و ورزش های تفریحی)
سعیده رئیسی رودباریsaeidehraeisi@ut.ac.irدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت اماکن و سازمان های ورزشی
عین اله لطفعلی زاده lotf6313@yahoo.comکارشناسی ارشدمدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
ارغوان حسن زادهarghavan.hassanzadeh@yahoo.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
ارغوان حسن زادهarghavan.hassanzadeh@yahoo.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
ارغوان حسن زادهarghavan.hassanzadeh@yahoo.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
شیرین حسنShirin_hassan@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت ورزشی
مجتبی پوربخشی گشتیpoorbakhsh@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزش
اسماعیل ذبیحیsabihi77@gmail.comدکتریمدیریت ورزشی
امین عادل خانیa.adelkhani@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
حسن قره داشی hasangharehdashi@gmail.comکارشناسی ارشدمدیریت ورزشی
علیرضا هاشمی زادalireza.hashemi9966@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
قباد نورعلی وندalborz.gh77@Gmail.comکارشناسی ارشدمدیریت و بازاریابی در ورزش
سميه باخترas.baham@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشدمديريت اماكن وتاسيسات ورزشي
محمد واحدی نوش آبادیvahedinooshabadi@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت ورزشی
محمدرضا ابراهیمیmr.ebrahimi2013@yahoo.comکارشناسی ارشدمدیریت و برنامه ریزی ورزشی
عرفان مرادیerfan.moradi@modares.ac.irدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
کامبیز عبدیgoodkambiz@yahoo.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
صفحه4 از11

انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران


تهران - خ کریم خان - ابتدای خ عضدی ساختمان معاونت فرهنگی  دانشگاه علامه طباطبایی  ط 2 اتاق 215 

شماره تماس:  81032224

موبایل: 09903969692

کد پستی:1597633141

مسئول روابط عمومی: خانم سجده مرادی  

ایمیل انجمن:iranissma@gmail.com

 لطفا برای پیگیری مقالات تنها از طریق ایمیل نشریه info@ntsmj.issma.ir مکاتبه نمایید.   

 

 

ISSMA.IR

تم آبی     تم اصلی

کلیه حقوق این تارنما متعلق به انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران می باشد.