برای اطلاع از عضویت خود در انجمن کد ملی خود را در کادر جستجوی زیر وارد کنید:

Search
رضا فرخ شاهی r_farokhshahinia@yahoo.comدانشجوی دکتریمدیریت راهبردی در سازمانها ورویدادهای ورزشی
خالد سلیمانیkhaled.solaimany@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت بازاریابی و رسانه در ورزش
زهره احمدیa_zohre1371@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشدتربیت بدنی-مدیریت ورزشی
سارا خالقی باباییsara94khaleghi@yahoo.comدکتریمدیریت ورزشی
مهدی رسولیmehdyrasooli@gmail.comدکتریمدیریت ورزشی
عبدالحمید زیتونلیh.zitonly@gmail.comدکتریمدیریت ورزشی
وحید محمدی کاظم زادهvahidmk33@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت رویدادهای ورزشی
مرتضی مطهریm.motahari87@yahoo.comدانشجوی دکتریمدیریت و برنامه ریزی ورزشی
شیما عابدیshima.aabedi2016@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت بازاریابی ورزشی
donya barkhoradrydonya.barkhoradary93@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت
نسرین حق شناسvb.goal@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت راهبردی در سازمان ها و رویداد های ورزشی
میعاد قاسم زادهmiad3244@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
فاطمه احمدیfa_ahmadi1357@yahoo.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
وحید قاسمیvahid92ghasemi@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت رویدادهای ورزشی
محمد اجریانsalar69@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت رویدادهای ورزشی
حسن غلامی قاجاریhassangholami17@yahoo.comکارشناسی ارشدمدیریت ورزشی
بهاره رحمانیان کوشککیb.rahmanian66@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
محمد سیوان نوریsaiwannouri@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
فرشید گنجیGanji.farshid1@gmail.comدانشجوی دکتریتربیت بدنی فیزیولژی ورزش قلب و عروق و تنفس
امیر اکبرزادهamirakbarzadeh71@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت ورزشی
صفحه4 از12

انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران


تهران - بهجت آباد - خ پزشک - خ عضدی شمالی - ساختمان علامه طباطبایی،  پلاک 76، طبقه دوم، اتاق 215، کدپستی 1597633145 

شماره تماس:  81032224

موبایل: 09903969692

 

فکس:  88934105

کد پستی:1597633141

مسئول روابط عمومی: خانم سجده مرادی  

ایمیل انجمن:iranissma@gmail.com

 لطفا برای پیگیری مقالات تنها از طریق ایمیل نشریه trends.journal2019@gmail.com مکاتبه نمایید.   

 

 

ISSMA.IR

تم آبی     تم اصلی

کلیه حقوق این تارنما متعلق به انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران می باشد.