برای اطلاع از عضویت خود در انجمن کد ملی خود را در کادر جستجوی زیر وارد کنید:

Search
اسماعیل ذبیحیsabihi77@gmail.comدکتریمدیریت ورزشی
امین عادل خانیa.adelkhani@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
حسن قره داشی hasangharehdashi@gmail.comکارشناسی ارشدمدیریت ورزشی
علیرضا هاشمی زادalireza.hashemi9966@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
قباد نورعلی وندalborz.gh77@Gmail.comکارشناسی ارشدمدیریت و بازاریابی در ورزش
سميه باخترas.baham@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشدمديريت اماكن وتاسيسات ورزشي
محمد واحدی نوش آبادیvahedinooshabadi@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت ورزشی
محمدرضا ابراهیمیmr.ebrahimi2013@yahoo.comکارشناسی ارشدمدیریت و برنامه ریزی ورزشی
عرفان مرادیerfan.moradi@modares.ac.irدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
کامبیز عبدیgoodkambiz@yahoo.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
شهرزاد زیارتیshahrzadziaraty2018@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت بازاریابی ورزشی
محمد عواطفي آزادmohammadavatefi92@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشدمديريت اماكن وتاسيسات ورزشي
مهسا مرتضاییانmahsamor828@yahoo.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
زهرا علیپور نادینلوئیzahraalipour98@gmail.comکارشناسی ارشدمدیریت رویدادهای ورزشی
طهماسب شیروانیtsh7tsh@yahoo.comدکتریمدیریت ورزشی- مدیریت بازاریابی درورزش
ایوب فریدی زنگیرfaridizingir@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
سعیده یوسفیyousefi1991saeedeh@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
داریوش معرفتm.daryush@yahoo.com دکتریمدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی
مرتضی فتاح پور مرندیm.fattahpour66@gmail.comدکتریمدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی
مجید صدری چراغتپهmajidmsr308@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
صفحه4 از10

انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران


تهران - خ کریم خان - ابتدای خ عضدی ساختمان معاونت فرهنگی  دانشگاه علامه طباطبایی  ط 2 اتاق 215 

شماره تماس:  81032224

موبایل: 09903969692

کد پستی:1597633141

مسئول روابط عمومی: خانم سجده مرادی  

ایمیل انجمن:iranissma@gmail.com

 لطفا برای پیگیری مقالات تنها از طریق ایمیل نشریه info@ntsmj.issma.ir مکاتبه نمایید.   

 

 

ISSMA.IR

تم آبی     تم اصلی

کلیه حقوق این تارنما متعلق به انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران می باشد.