دریافت کارت مربیگری و داوری

لطفا اطلاعات زیر را به دقت تکمیل کنید. قبل از شروع ثبت نام هزینه صدور کارت را واریز نمایید.

هزینه صدور کارت :

کارت مربیگری درجه 3 : 600.000 ریال ----- کارت مربیگری درجه 2 : 800.000 ریال ----- کارت مربیگری درجه 1 : 1.000.000 ریال ----- کارت مربیگری بین المللی سطح 1 : 1.200.000 ریال ----- کارت مربیگری بین المللی سطح 2 : 1.700.000 ریال ----- کارت مربیگری بین المللی سطح 3 : 2.500.000 ریال -----

تصویر فیش واریزی به شماره کارت 5041721071655873 بانک رسالت به نام فدراسیون تیراندازی باکمان (تاریخ و مبلغ فیش ارسالی مشخص باشد) را در بخش زیر وارد کنید.

نام و نام خانوادگی فارسی(*)

نام پدر(*)

جنسیت(*)
ورودی نامعتبر

شماره شناسنامه(*)
ورودی نامعتبر

کدملی(*)
کد ملی شما نامعتبر است. یا اینکه با این کد ملی قبلا ثبت نام شده است.

نام و نام خانوادگی انگلیسی(*)

تحصیلات(*)
ورودی نامعتبر

تاریخ تولد(*)
ورودی نامعتبر

صادره از:(*)

استان (*)
ورودی نامعتبر

شهر محل اقامت(*)

تلفن همراه(*)
ورودی نامعتبر

کد رایانه(*)
ورودی نامعتبر

تاریخ شروع دوره مربیگری(*)
ورودی نامعتبر

کارت مربیگری(*)
ورودی نامعتبر

تصاویر ارسالی خوانا و واضح باشد. همچنین عکس پرسنلی بدون حاشیه و اضافات و کاملا کات شده ارسال شود.

عکس پرسنلی(*)
فقط میتوانید فایل عکس ارسال کنید!

سایز فایل کمتر از 20000 کیلوبایت باشد! لطفا تصویر واضح و کات شده باشد.

تصویر کارت ملی(*)
فقط میتوانید فایل عکس ارسال کنید!

سایز فایل کمتر از 20000 کیلوبایت باشد!

تصویر مدرک تحصیلی(*)
فقط میتوانید فایل عکس ارسال کنید!

سایز فایل کمتر از 20000 کیلوبایت باشد! لطفا تصویر واضح و کات شده باشد.

تصویر کارنامه تئوری
فقط میتوانید فایل عکس ارسال کنید!

سایز فایل کمتر از 20000 کیلوبایت باشد! لطفا تصویر واضح و کات شده باشد.

تصویر فیش واریزی(*)
فقط میتوانید فایل عکس ارسال کنید!

سایز فایل کمتر از 20000کیلوبایت باشد!

تصویر نامه کارورزی (غیراجباری)
فقط میتوانید فایل عکس ارسال کنید!

سایز فایل کمتر از 20000کیلوبایت باشد!

لطفا شماره پیگیری فیش واریزی را به دقت در کادر زیر وارد کنید. در صورت مغایرت با فیش واریزی ثبت نام شما نهایی نخواهد شد.

کدپیگیری واریز(*)
کد پیگیری شما نامعتبر است. یا اینکه با این کد قبلا ثبت شده است.