برای اطلاع از عضویت خود در انجمن کد ملی خود را در کادر جستجوی زیر وارد کنید:

Search
هانیه غلامیhanigholami918@yahoo.comکارشناسی علوم ورزشی
سیمین اسگندری دستگیریsskandari5@gmail.comدکتریمدیریت وبرنامه ریزی ورزشی
راضیه ولی زادهvalizadeh.razieh1368@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشدتربیت بدنی
قاسم مهرابیGH_M1814@YAHOO.COMدکتریمدیریت ورزشی
سیده سکینه میرعباسیmaryammirabbasi0098@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشدتربیت بدنی-مدیریت ورزشی
سید مهدی فانیNpkco.net@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت کسب و کار
سعید جعفریssport.jafari@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
سیده سارا پورجانکی خانیspourjanakikhani@yahoo.comدانشجوی دکتریمدیریت راهبردی سازمان های ورزشی
علی ملکیa.maleki871@gmail.comکارشناسی ارشدتربیت بدنی و علوم ورزشی
سمیه رهبریs.rahbari64@yahoo.comدانشجوی دکتریتربیت بدنی و علوم ورزشی
نسترن بروجنیnastaran_borujeni@yahoo.comکارشناسی ارشدمدیریت ورزشی
سید عبدالمجید خورشیدیm.khorshidi1400@gmail.comکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی
سید محمد امیری amiri11121373@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت ورزشی
ولی ناصری پلنگردnaseri.vali@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
بهنام زایرb.zayer@urmia.ac.irدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
مریم فریدفتحیmaryamfaridfathi@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
رضا طلاییtalaie2044@gmail.comدانشجوی دکتریتربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشی
علی عباس حسین نژادamo2265@yahoo.comدانشجوی دکتریمدیریت
لقمان حسامیhesami.log@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
احیا عابدیahyaabedi@yahoo.comدانشجوی دکتری
صفحه10 از11

انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران


تهران - خ کریم خان - ابتدای خ عضدی ساختمان معاونت فرهنگی  دانشگاه علامه طباطبایی  ط 2 اتاق 215 

شماره تماس:  81032224

موبایل: 09903969692

کد پستی:1597633141

مسئول روابط عمومی: خانم سجده مرادی  

ایمیل انجمن:iranissma@gmail.com

 لطفا برای پیگیری مقالات تنها از طریق ایمیل نشریه info@ntsmj.issma.ir مکاتبه نمایید.   

 

 

ISSMA.IR

تم آبی     تم اصلی

کلیه حقوق این تارنما متعلق به انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران می باشد.