برای اطلاع از عضویت خود در انجمن کد ملی خود را در کادر جستجوی زیر وارد کنید:

Search
بهاره رحمانیان کوشککیb.rahmanian66@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
محمد سیوان نوریsaiwannouri@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
فرشید گنجیGanji.farshid1@gmail.comدانشجوی دکتریتربیت بدنی فیزیولژی ورزش قلب و عروق و تنفس
امیر اکبرزادهamirakbarzadeh71@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت ورزشی
سید محمد جواد رضویseyedjavadrazavi@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
سعید اشرفی فشیsaeid.ashrafi64@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت ورزشی گرایش بازاریابی
رها برهمندraha_barahmand@yahoo.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
حسین دیگوییDigoei.hossein@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت ورزشی
ریبوار سعیدیrebwar4@ymail.comدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
مریم خلیلیmaryamkhalili6465@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت بازاریابی ورزشی
شاهین سلطان پورshahinsoltanpoor@yahoo.comدکتریمدیریت ورزشی
فرزانه جعفريMahakjafari777@yahoo.comکارشناسی ارشدمديريت بازاريابي در ورزش
محمدحسن متقی شهریmh.mottaghi@yahoo.comدکتریمدیریت ورزشی
فرشته ادیب روشنfereshte.adib@ymail.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
مهدیه مطهریmahdiye_motahari@yahoo.comکارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی
سید مجید زارعیانmajid_46zr@yahoo.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
مریم بشارتی مقدمmbesharatimoghadam@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
محمد سیوان نوریSAIWANNOURI@GMAIL.COMدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
ستاره غلامی نژاد کیا کلائیsetareh.ghks28@gmail.comکارشناسی ارشدرفتار حرکتی
محمد هادی الله قلی زاده حقیm.h.allahgholizadeh@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت ورزشی
صفحه3 از11

انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران


تهران - خ کریم خان - ابتدای خ عضدی ساختمان معاونت فرهنگی  دانشگاه علامه طباطبایی  ط 2 اتاق 215 

شماره تماس:  81032224

موبایل: 09903969692

کد پستی:1597633141

مسئول روابط عمومی: خانم سجده مرادی  

ایمیل انجمن:iranissma@gmail.com

 لطفا برای پیگیری مقالات تنها از طریق ایمیل نشریه info@ntsmj.issma.ir مکاتبه نمایید.   

 

 

ISSMA.IR

تم آبی     تم اصلی

کلیه حقوق این تارنما متعلق به انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران می باشد.